måndag 30 december 2013

Hur man använder gräsklipp.
Vid odling i öppen jord som trädgårdsland och blomsterrabatter är det fördelaktigast att använda nyklippt gräs. För gödsling av de flesta trädgårdsväxter skall man lägga ett 10 cm tjockt lager nyklippt gräs och det skall packas lätt så att det inte torkar. Är gräsklippet torrt när det läggs på då bör man vattna över det med stril sedan det lagts mellan raderna. 
Beroende av odlingarnas storlek och gräsmattans storlek så räcker oftast inte gräsklippet till för att täcka hela odlingen efter första klippningen men då är det bättre att lägga full tjocklek så långt gräsklippet räcker och låta återstående yta vara utan täckning till nästa klippning. Läggs gräsklippet bara 5 cm tjockt då blir näringstillförseln mycket mindre därför att då torkar en stor del av gräset. Dessutom så blir skyddet mot ogräs mindre effektivt och även förmågan att bevara fukten i jorden. 
Vid odling av frösådda växter, t.ex. morötter bör man först gallra plantorna innan gräsklippet läggs på. För att minska risken för angrepp av morotsflugans larver bör gräsklippet läggas på snarast efter gallringen och det skall läggas så nära blasten som möjligt utan att den täcks. För att ytterligare minska risken för angrepp av dessa larver på eftersommaren, bör ett nytt lager gräsklipp läggas i slutet av juni, även då 10 cm tjockt och så nära blasten som möjligt. 
Hinner det växa ogräs innan man har tillräckligt med gräsklipp för att täcka hela landet då bör man skyffla mellan raderna ett par dagar före det att gräsklippet läggs på. Behovet av ogräsrensning minskar med nära 100 % när gräsklipp används som marktäckning, såvida det inte finns rikligt med kvickrot eller tistel i jorden. Vid utplantering av plantor, t. ex. kålplant, mangold m.m.  bör man täcka jorden runt plantorna med gräsklipp så fort som möjligt, då växer rötterna lättare ut i jorden och plantorna etablerar sig snabbare än om jordytan är bar. Vid  plantor som det krävs stora avstånd emellan lägger man först gräsklipp närmast varje planta om det inte finns tillräckligt med gräsklipp för att täcka hela ytan mellan plantorna och raderna.

Vid plantering i blomsterrabatter, täcker man även där jordytan med 10 cm gräsklipp sedan växterna är planterade och då behövs det inte någon annan näring under hela sommaren och man slipper bekymmer med ogräsrensning. Om man av någon anledning anser att det inte är snyggt med gräsklippet i blomsterrabatten då kan man tillämpa en annan metod där man ändå använder gräsklipp som gödsel. Den metoden beskriver jag längre fram. Tyvärr så anses det både snyggt och välskött om man låter jorden ligga bar mellan växterna men det är fullständigt onaturligt och växterna mår mycket bättre om jordytan är täckt med organiskt material och gräsklipp är det bästa i den vägen som vi kan använda. 
Det finns ju både malen bark och även malda grenar och andra växtdelar (flis) att köpa men det skall man inte  ge till växter som skall växa bra utan endast till buskar som man inte vill ska bli större. När såväl bark som flis förmultnar, då förbrukar de svampar, bakterier och andra organismer som bryter ner materialet, den näring som växterna behöver. Ur skönhetssynpunkt så ger bark och flis ett skräpigt utseende, detta är kanhända anledningen till att vid buskage i parker och efter gångvägar så fylls ofta marken av tomburkar, cigarettpaket och annat material som hör hemma i papperskorgarna. När man skall plantera ensamma buskar, fruktträd eller prydnadsträd täcker man med ett 10 cm tjockt lager gräsklipp över marken oavsett om det är gräsmatta eller öppen jord. Täck en yta på c:a en kvadratmeter runt varje växt. Då behövs inte någon annan näring och den befintliga jorden på gräsmattan är oftast bättre än den torvmullsblandade jord som säljs som jordförbättrings medel. Täck inte med gräsklipp intill buskar och träd senare än vid midsommartid för då är det risk att nya skott inte hinner avmogna innan vinterkylan kommer och då ökar risken för frostskador. Men vid nyplantering under sommaren och eftersommaren då kan man täcka jordytan med gräsklipp utan risk för alltför kraftig skottillväxt.

Med denna bild av Canna discolor  så önskar jag alla läsare ett riktigt Gott Nytt År och hoppas att 2014 blir ett lyckat odlingsår och att era växter får njuta av gräsklippets alla fördelar.   
Nils Åkerstedt.

1 kommentar:

  1. Bra tips om gräsklipp, ska använda dessa råd till nästa säsong.

    SvaraRadera