onsdag 11 december 2013

Gräsklipp som gödsel


Nu kände jag ett behov av att kunna odla i lite större skala, med det lättsamma arbete som jag hade så måste jag ha möjligheter att satsa mera av min fritid på att experimentera fram en miljövänlig och annorlunda odlingsmetod. Därför köpte vi en fastighet 2 mil utanför Sundsvall. Där var det 3 hektar skog, 5 hektar åkermark och ett hektar med s.k. impedimentyta. Mark som inte var lämpad för odling. Det var en mycket lyckad satsning för nu kunde jag verkligen odla både grönsaker och potatis för eget behov på friland, men även odla i växthus. Nu satsade jag helt på att odla så miljövänligt och naturligt som möjligt utan att använda kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, och inte heller  organiska preparat som t.ex. Algomin som vid den tiden introducerades som en nödvändig tillsats vid Ekologisk odling. Denna odlingsmetod har jag sedan tillämpat i över 40 år och med mycket bra resultat. Jag känner därför att jag måste föra den vidare till alla som är intresserad av odling och de som vill odla utan att skada naturen och miljön.

I Krånge, utanför Sundsvall. Växtzon 5-6


Vad som mest skiljer mitt sätt att odla från konventionell odling det är dels den typ av näring som jag använder och dels det odlingssubstrat eller den jord som jag använder. I båda fallen blir det mycket billigare. Beträffande näringen så får många den helt gratis och odlingssubstratet kostar försvinnande lite i jämförelse med det som säljs i handeln. Dessutom så kan man använda samma odlingssubstrat i minst 20 år utan att det behöver bytas. Detta i motsats till det som säljs vilket man rekommenderar ska bytas ut varje år.
Den enda näring som jag har använt till de växter som jag odlat under de senaste 30 åren det är gräsklipp. Det är visserligen 40 år sedan jag började använda gräsklipp som gödsel men under de första åren så gjorde jag försöksodlingar med såväl konstgödsel som naturgödsel, algomin, hönsgödsel. Jag odlade diverse grönsaker och blommor på 1 kvadratmeter stora parceller vardera och gödslade då t. ex vitkål med konstgödsel, naturgödsel, gräsklipp. Första sommaren var det oftast konstgödsel som gav bästa resultatet men därefter gav alltid gräsklipp största och bästa skörden. Anledningen till detta var att vid gödsling med organiskt material så blir det rikligare med levande organismer i jorden, dessa organismer hjälper troligtvis växtrötterna att ta upp näring. Konstgödselanvändning har rakt motsats verkan, dels tar den död på vissa bakterier, svampar och maskar samtidigt som det då blir obalans mellan olika varelser. Naturgödsel borde ha lika god verkan på livet i jorden men då måste den komma från ladugårdar och stall där det inte används konstgödsel på åkrarna. Fördelen med gräsklippet är dessutom att jorden blir mera produktiv desto längre tid som man använder denna näring.

Morötter som växer i sand, gräsklippet ger dem näring.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar