måndag 6 oktober 2014

Dags att plantera julhyacinter.Nu är det dags att sätta de blomsterlökar som skall blomma till jul och i början på det nya året. Hyacinter är väl de vanligaste lökblommorna till jul och de är lätta att lyckas med isynnerhet om man köper odrivna lökar. Det är ofta billigare att köpa de hyacinter som säljs pådrivna i slutet av november och i början av december men ofta så blir blommorna på dessa lökar färre till antalet än när man själv driver dem i blom. En av orsakerna till detta är att lökarna skall stå mörkt från det man påbörjat drivningen till dess att blomknoppen har lämnat löken.
Det är lätt att avgöra när det är dags att ställa fram löken i ljuset genom att försiktigt klämma mellan löken och blomställningen. Känner man ett tydligt tomtum då har blomställningen kommit tillräckligt långt för att löken skall ställas på en ljus plats.  Men det skall vara hyacintlökar som är preparerade så att de kan drivas i blom tidigare än obehandlade.  Ställs lökarna i ljuset för tidigt då fastnar blomställningen och så är ofta fallet när man köper pådrivna lökar som står framme på en ljus plats i affären.
Men vanligtvis så är även de hyacintlökar som säljs oplanterade betydligt större än de pådrivna lökarna. Eftersom det är så lätt att själv driva fram hyacintlökar i blom och även spännande att följa deras tillväxt så kompenserar det det högre priset samtidigt som man kan känna sig duktig när den väldoftande och välformade hyacinten  pryder sin plats på julbordet.
Krukan som löken sätts i bör inte vara alltför liten. Visserligen så finns det näring i löken så att det räcker för att blommorna skall utvecklas till fullo men bladverket blir kraftigare och hållbarheten bättre om det finns plats för ett kraftigt rotsystem. Vilken jord man planterar lökarna i spelar inte så stor roll även om det är en fördel att den är blandad med sand och den som har tillgång till gräsklipp bör lägga ett centimeter tjockt lager i botten av krukan. Hyacintlöken skall inte sättas djupare än att toppen på löken är 1,5 till 2 cm ovanför jordytan. Lökkrukorna bör ställas på en mörk och sval plats. Det är lättast att sköta vattningen av lökkrukorna om de ställs ner i en låg låda och täcks med 5 cm jord.  En temperatur mellan 8 – 12 grader är lämplig de första 4 – 5 veckorna och därefter höjs den till 15 – 18 grader fram till dess lökarna ställs på drivning den 28 november. Detta datum har jag alltid tillämpat med gott resultat och det även när jag hade handelsträdgård och antalet hyacintlökar var närmare tusen till antalet.
Skynda på att köpa hyacintlökarna och andra lökar för vinterdrivning, ju längre tid de ligger framme i affären desto sämre blir kvaliteten.
Det finns en låg tulpansort som lämpar sig bra för drivning till jul, den blir 15 – 20 cm hög. Den passar bra för plantering i grupper.  Men vad som är aktuellt nu det är att sätta dessa tulpaner så att de hinner rota riktigt innan de skall drivas i blom. Dessa korta jultulpaner kan man endera sätta några tillsammans i en liten kruka att ställa på julbordet men det går även lätt att flytta lökarna när de visar färg. Alla blomsterlökar bör placeras i en temperatur mellan 8 – 12 grader när de skall bilda rötter.
Det är inte enbart till julen som det är intressant att driva fram snittblommor från lökar, för den som tycker om att ha en liten bukett blommor på köksbordet, eller kanske på någon annan lämplig plats, så är det både skojigt, intressant och spännande att ägna en liten del av sin fritid åt denna hobby. Man kan med ringa kostnad ha en egen odling av blomsterlökar så att man under vintermånaderna kan plocka egenhändigt odlade och drivna tulpaner, påskliljor, narcisser m.m. Hur det skall gå till återkommer jag till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar