fredag 7 februari 2014

Plantering av buskar och träd.

Skall man plantera buskar och träd som har svårt att klara klimatet där man bor då är det alltid en fördel att plantera dem i sandbädd, då klarar de övervintringen säkrare och dessutom så får de en snabbare start. Vill man ha växtarter som inte klarar högre växtzoner än zon 2 – 3 då kan man ändå klara många av dem, om de får en gynnsam växtplats och de dessutom planteras i sand. Gräv bort jorden på c:a en kvadratmeters yta och 50 – 60 cm djup. Är det tung, lerblandad jord då bör man öka djupet ytterligare 20 cm och lägga ett 15 – 20 cm lager med singel i botten innan sanden fylls på. I synnerhet för växter som är svåra att övervintra så är det viktigt att befintlig jord avlägsnas från rötterna och det betyder att planteringen bör ske när växten är i vila eller har tappat bladen. 
Vid plantering av träd skall man först slå ner ett kraftigt stöd att binda trädet vid. Sätt växten 2 – 3 cm djupare än vad den stått tidigare och sprid ut rötterna innan sanden fylls över rötterna och hela gropen fylls igen. Vattna ett par gånger med c:a 5 liter så att sanden rinner ner och fyller igen eventuelle tomrum, därefter vattnas växten med 3 liter vatten 3 – 4 gånger i veckan vid torr väderlek. Täck hela sandbädden med 10 cm gräsklipp oavsett om planteringen sker sent på hösten eller tidigt på våren. Kraftigväxande träd har oftast flera meter långa rötter men är den omgivande jorden av dålig kvalitet då bildas det rikligare med rötter i sandbädden och av den anledningen så bör man lägga på gräsklipp 2 gånger per säsong för att trädet skall få den näring det behöver. Men för buskar och mindre träd räcker det med gräsklipp en gång per år och då på försommaren.
Odling av bärbuskar i stora krukor och urnor.  


Har man liten tomt eller tillgång till en stor inglasad altan eller om man bor i delar av landet där sommaren är kort då kan man vinna en eller två månader i skördetid genom att odla i urnor. Hösthallon passar bra för detta odlingssätt eftersom de kommer igång tidigare när de står i odlingskärl ovanpå marken och dessutom kan de flyttas till ett skyddat läge, växthus eller södervägg på sensommaren och hösten. Blåbär och vinbär kan man förlänga skördesäsongen på om man odlar några plantor i urnor och andra planterade i marken. 
Naturligtvis skall man använda sand även vid detta odlingssätt. Sanden gör ju att det blir fortare varmt åt rötterna på våren så bara det gör att man kan få 2 – 3 veckors tidigare skörd i jämförelse med odling i jord. Såvida man inte förökar växterna själv så är numera de flesta plantorna man köper planterade i något som kallas jord och för att utnyttja sandens alla fördelar så skall man se till att avlägsna allt från rötterna och spola av dem i vatten innan de planteras i krukorna. Lägg bra dränering i botten av krukorna, står de på jord då är risken stor att hålen täpps igen. Lite singel eller vanliga små stenar duger och för att inte sanden skall rinna igen igenom och täppa till hålen så bör man lägga 5 – 10 cm av gräsklipp ovanpå stenarna. Det tar inte många veckor förrän rötterna bundit sanden så att den stannar kvar. Växterna planteras i samma djup som de stått tidigare men de som är rikt förgrenade långt ner mår bättre av att sättas 5 cm djupare i sanden. Lämna 5 – 8 cm i utrymme upptill i krukan när sanden fylls på, vattna ett par gånger med 2 – 3 liter vatten och lägg därefter på 10 cm nyklippt gräs eller 2 – 3 cm lagrat gräsklipp, det senare skall täckas med 2 – 3 cm sand.
Skötselråd.
När man övervintrar växter i urnor och krukor, oavsett om det är buskar, träd eller perenna växter, så skall de på hösten placeras på en vindskyddad plats, gärna i österläge och mot en vägg. Krukorna skall stå direkt på marken för att ta vara på jordvärmen. Däremot skall man under växttiden se till att det är 1 cm utrymme mellan jorden och botten på krukan för att dräneringen skall fungera. Är det en kall vägg som krukorna står emot då täcks minst halva höjden av krukan med löv både mot väggen och mellan krukorna om det är flera. Det bör vara c:a 2 dm tjockt lövtäcke och när temperaturen går mot 0 då kan man använda lagrat gräsklipp för att hålla lövet på plats. Under vintermånaderna så försvinner inte näringsinnehållet i gräsklippet och när värmen återkommer är det dags att lägga detta gräsklipp i krukorna. Har man växter som är på gränsen att klara vintrarna då bör man även linda in dem med 2 – 3 lager fiberduk, den skyddar dem mera än vad man kan tro. Så länge det inte är köldgrader då skall krukorna vattnas, men sparsamt, med 2 – 3 veckors mellanrum och när det blir sträng kyla då är det stor risk för att rötterna dör om rotklumpen är torr. Därför bör man alltid, så länge det är plusgrader och krukorna inte är täckta med snö, kolla så att det finns fukt åt rötterna. Så fort det börjar våras och solen lyser på växterna så är det viktigt att på nytt se till att vattna krukorna och då grönskar växterna dessutom snabbare. 
Växter med övervintrade blad får lätt brännskador på bladen om inte rotklumpen har hunnit tina upp när vårsolen börjar värma, därför är det bra att skugga dem med fiberduk till dess man är säker på att rötterna kan ta upp vatten. Så fort växterna börjar grönska på våren då är det dags att ge dem sommarens första omgång av lagrat gräsklipp. Skrapa bort 3-5  cm av sanden på c:a 75 % av ytan upptill i krukan, lägg dit ett 2-3 cm tjockt lager lagrat gräsklipp och täck över det med 2 cm sand. De första 3 – 4 åren bör de flesta växterna som odlas i kruka på detta sätt få lagrat gräsklipp 2 gånger per år. Den andra omgången läggs på i slutet av juli

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar