fredag 31 januari 2014

Odling av buskar, träd, perenner, sommarblommor och grönsaker i sand.

Det är många fördelar med att odla i sand istället för att odla i jord även om man kan tycka att det förefaller mera naturligt att odla i jord. När det gäller buskar och träd så etablerar de sig oftast snabbare när de planteras i sand. Övervintringsförmågan ökar för flertalet växtarter motsvarande 2 – 3 växtzoner och det är ju mycket värdefullt för den som bor i kallare klimat. Det gör att man kan plantera växtarter och sorter som man inte kan ha när de planteras i jord. Beträffande rosor så tycks de mera än andra växtarter uppskatta att få växa i sand och om man odlar dem i krukor då kan man både förlänga och få tidigare blomning när de odlas i sand.  Beträffande odling av grönsaker så blir skötseln ofta enklare och skörden av många sorter blir större. 
En anledning till sandens gynnsamma inverkan är att växtrötterna får god tillgång till syre i sanden eftersom sanden inte kan binda vatten på samma sätt den torvmullsblandade jorden gör och även kompakt lerjord binder fukten så att växtrötterna har svårt att ta upp syre. För de som odlar i områden där våren är sen så är det mycket fördelaktigt att odla i sand. I drygt 30 års tid odlade jag i Indal som ligger 2 mil västerut från Sundsvall och växtzon där är 5 – 6. Jag hade en inramad sandbädd, 15 cm hög och där satte jag alltid potatis den 1:a Maj och den blev skördeklar till midsommar. 
Det är naturligtvis inte bara potatis som ger tidigare skörd vid odling i sandbädd utan även sallat, rädisor m.m. Det finns även tecken som tyder på att kombinationen sand och gräsklipp bidrar till att det bildas andra arter av marklevande organismer som troligen bidrar till att öka växternas trivsel och växtkraft. Dessutom så får vi inte glömma den positiva miljöpåverkan som vi uppnår när gräsklippets koldioxidutsläpp tas upp av de odlade växterna istället för att det sprids i atmosfären så som det sker när klippet får ligga kvar på gräsmattorna. Ytterligare en fördel med sanden i jämförelse med den jord som säljs i säckar är att man kan odla samma växtart i samma sand i 20 – 30 års tid utan att behöva byta. Jag odlade t.ex. tomater i samma sand i 18 år (tills jag flyttade från Krånge till Öland) utan att växtresultatet försämrades. Enligt rekommendationer skall säckjorden bytas varje år.
Odling i sandbädd på friland.
När det gäller odling av grönsaker i sandbädd då är det enklast att göra ramar av bräder. Djupet på bädden bör vara 15 – 20 cm. Det räcker om man har 15 cm breda bräder till ramen om grästorven grävs bort inne i ramen och även c:a 5 cm utanför. Lägg tegelstenar i hörnen på ramen och med 1,5 meters mellanrum på sidorna så att ramen vilar på stenarna och fyll i sand så att ramen vilar på sand så ruttnar inte bräderna. Fyll i sand så att den går upp till kanten på bräderna. Det bör vara ett par centimeter mellan sandbädden och övre kanten på bräderna men sanden sjunker ihop när den vattnas. Det är enklast att göra en sammanhängande sandbädd på 5 – 6 meter istället för att använda pallkragar och bredden på bädden bör inte vara bredare än 120 cm, då når man mitten av bädden från båda sidorna. Det är både snyggast och trevligast att arbeta med växterna om sandbädden ligger på en gräsmatta. Beroende av odlingens storlek så kan man mycket väl ha 2 eller 3 sandbäddar men då med tillräckligt avstånd emellan varje så att gräset kan klippas. Det är en fördel att göra detta redan nu, om man bor där det inte kommit någon snö ännu, så är man klar att starta odlandet när våren kommer.
Perenner och sommarblommor i sandbädd.
Djupet på sandbädd i en rabatt för perenner bör vara 30 cm om man vill ha många olika arter.  Eftersom vinterhärdigheten varierar mycket mellan arterna och sorterna i samma art så är det en stor fördel om sanddjupet är minst 30 cm. Övervintringsförmågan ökar om rötterna, lökar och knölar är omgivna av sand både på över och undersidan. Inramningen av bädden kan göras med olika material, stockar, bräder, stenar eller vad som passar ens smak och fantasi. Men det är alltid en fördel om ytan i rabatten ligger 15 – 20 cm ovanför omgivande mark.  Det är inte någon tvekan om att skötseln av rabatten är enklare och växtresultatet bättre om man väljer sand i stället för jord, oavsett vilken jord man använder. I rabatter för sommarblommor räcker det med ett sanddjup på 20 cm och även där så är det en fördel om ytan på rabatten ligger högre än marken omkring. Då värms sanden upp fortare och plantorna växer snabbare och börjar blomma tidigare. När man lägger en sandbädd på jorden då bör man täcka jordytan först med tidningar för att förhindra fleråriga ogräs att växa igenom sanden. Fins det rötter av kvickrot eller kirskål då bör man köpa en speciell duk som släpper igen luft och vatten men inte växtrötter och lägga den under sandbädden.

1 kommentar: