måndag 4 april 2016

Växthus på sandbädd.

En fråga om växthus kom in och jag skriver svaret här, då det kan beröra flera.
Hej.
Beklagar att svaret har dröjt men vårbrådskan har redan gjort sig påmind och en stigande ålder resulterar i att man hinner uträtta allt mindre per dag. Det gläder mig att ni är intresserad av odling i sand och gödsling med gräsklipp. Jag har tillämpat denna odlingsmetod i över 40 år och det är ingen tvekan om att den överträffar konventionell odling om man vill odla miljövänligt och få bra resultat. Att det växer dåligt på sandjord är helt naturligt delvis på grund av att det ofta är för finkornig sand och dels på grund av fel näring.
Växthusets placering bör om möjligt vara norr till söder och ingång i norra gaveln. På så sätt kan det utnyttjas effektivast. Dels så är gaveln i söder den bästa platsen för lite mera krävande växter, persikor, vinrankor m.m. Dels så blir ljuset jämnt fördelat över hela odlingsbädden. Dessutom så får man en fantastisk fin odlingsbädd utanför växthuset på södra långsidan. Oberoende var man bor så är den platsen klar att odlas på nästan en månad tidigare än övrig mark. Vill man verkligen utnyttja den platsen väl då skall bädden bestå av  08 blandningen. Där kan man få mycket tidigare skörd av t. ex potatis, morötter m.m. Beträffande markens lutning så bör det vara mest praktiskt att använda den jord som grävs upp på det högre området till att fylla upp på det lägre. Bredden på planen för växthuset bör då vara växthusets bredd plus odlingsbädden till söder på 1 – 2 meter och 0,5 -1 meter på den andra sidan beroende av på hur hög höjdskillnaden blir mellan växthusbädden och marken nedanför. Ju högre höjdskillnaden blir desto bredare bör ytan vara utanför själva växthusväggen . Sandbädden i växthuset bör vara minst 30 cm djup  men gärna 40 – 50 cm  beroende på klimatet där växthuset är byggt, högre växtzon , tjockare sandbädd. En sandbädd på 30 – 40 cm djup förbättrar odlingsklimatet motsvarande 2 – 3 växtzoner lägre för flertalet växtarter. Givetvis blir det en kostnad för denna 08 blandning men fördelarna med den är många. Man kan odla en växtart på samma plats i minst 20 år utan att behöva byta varken sand eller växtplats plats. Jag odlade tomater i 18 år på samma plats i mitt växthus uppe i Medelpad och för tomater rekommenderas ju byte av jord eller växtplats varje år. Någon annan näring än gräsklipp behövs inte och enklast är det att använda nyklippt gräs som bör läggas i ett 10 cm tjockt lager, aldrig tunnare lager även om det ibland rekommenderas 5 cm i flera omgångar. Däremot kan det krävas 10 cm i två omgångar de första 2 åren man odlar i ny sand.  Växthuset måste stå direkt på bädden så att de växter som odlas får ljus både från sidan och uppifrån. Men det går ju lätt att göra en förhöjning av växthuset  med  hjälp av  kanalplast.  Består bädden av 40 cm djup 08 blandning då kan växthusets väggar ställas på plankor som är c.a  2 cm x 20. Är det fuktig mark i omgivningen då är det säkrast att först lägga ett 15 – 20 cm lager av singel under plankorna så ökar hållbarheten avsevärt. Jag hade ett växthus på 60 kv. som hade 1,8 m höga väggar och 3,5 m i nocken. Det stod på sådana plankor och efter  26 – 27 år när vi flyttade därifrån så var plankorna intakt och växthuset orubbat.  Men växthuset måste fästas i kraftiga pålar så att det inte blåser bort, plasten är ju mycket lättare än glas som användes förr.


Fruktträden bör planteras i en 60 cm djup sandbädd med c:a 1 kvadratmeters yta så det bör vara lätt att göra dessa hål. Fyll 08 blandningen så att den är minst 10 cm ovanför omgivande mark. Träden skallplanteras lika djupt som de stått tidigare. Man bör undvika att det kommer någon form av jord i sanden och därför är det bäst att köpa träden medans de är i vila för då kan man avlägsna all jord som finns på rötterna. Givetvis så kommer det så småningom att finnas rötter som växer ut i omgivande jord men växter som planteras i sand får alltid ett mer koncentrerat rotsystem så att huvuddelen av växtens rötter finns i sanden vilket minskar risken för köldskador. Täck hela sandytan runt varje träd med 10 cm gräsklipp så fort som det finns gräs att klippa. Första sommaren bör en andra omgång gräsklipp läggas  på sandytan  i juli månad men därefter räcker det med 10 cm gräsklipp en gång per år och någon annan näring behövs absolut inte. Naturligtvis kan utrymmet mellan träden fyllas med jord.
Lycka till, Nils Åkerstedt.

1 kommentar:

  1. Hej
    Förra året fick jag mitt växthus färdigt. Har byggt odlingslådor 40 och 60 cm. Fyllde dessa lådor med sand i höstas och lade på gräsklipp ca 5 cm. Ska nu börja odla i växthuset och undrar om jag ska ta bort det "gamla" gräsklippet eller låta det vara kvar?

    SvaraRadera