torsdag 3 mars 2016

Miljövänlig odlingsmetod Gräsklippets fördelar


I drygt 40 års tid har jag tillämpat en odlingsmetod som bygger på det sätt som naturen fungerar och det har många gånger fungerat över förväntan både när det gäller skördemängd och kvalitet. Eftersom odlingsmetoden utan tvekan är den miljövänligaste som vi kan tillämpa så har jag under de senaste 30 åren skrivit böcker och hållit föreläsningar om denna odlingsmetod för att så många som möjligt skall tillämpa den (De första 10 åren experimenterade jag med olika tillvägagångssätt för att komma underfund med hur naturen egentligen fungerar.) Det har inte varit så lätt att få villaägare och hobbyodlare att våga försöka med en så pass annorlunda odlingsmetod än det konventionella sättet att odla med konstgödsel och bekämpningsmedel. Tyvärr så går det inte att få dagstidningar att ta in en insändare där man beskriver fördelarna med miljövänlig odling, det behövs bara att ordet ”Gräsklipp ” nämns så vågar de inte ta in artikeln, de är rädda för att förlora annonsörer. Men glädjande nog så har jag nu fått en förnämlig reklam för odlingsmetoden i tidningen Allt om Trädgård, Nr.1 Januari 2016. Text och bild Trädgårdsskribent Gabriella Dahlman. 
 Anledningen är att jag fått ett hedersomnämnande av Gröna Pennklubben, en intresseförening för trädgårdsjournalister och fotografer. Motiveringen löd, ”Han har lärt oss att odla i sand och gräsklipp, en effektiv och ekologisk odlingsmetod som glatt många, inte minst i svala odlingszoner. Metoden är en zonknäckare som gör det möjligt att få tidiga skördar och att odla växter som egentligen trivs där det är varmare. I runt 40 år har han använt och informerat om sin metod. Han har tillfört Svensk trädgårdsodling mycket ovärderlig kunskap”
Det är ingen tvekan om att trädgårdsjournalister tillhör en kategori som är både intresserade och kunniga när det gäller allt som rör odling och därför hoppas jag att ni som är intresserad av odling inser att det ligger någonting i deras värdering av mina odlingsmetoder och att ni tar del av vad jag nu kommer att skriva. Jag skall först ge en beskrivning av odlingsmetoden och alla dess fördelar jämfört med konventionell odling och därefter kommer jag att beskriva i detalj de olika odlingsmomenten såväl när det gäller odling av grönsaker, perenna växter, buskar , träd och naturligtvis även krukväxter.  Odling och skötsel av krukväxter blir helt annorlunda när man använder denna odlingsmetod.
Den enda och absolut bästa näringen som vi bör använda vid all odling det är den näring som alla växter i naturen lever av och som de levt av under tusentals år. Den näringen består av vissna blad, grenar, döda växtdelar och liknande. Men för att den näring vi använder skall innehålla rikligare med näring än det som växterna i naturen får så skall vi använda oss av gröna växtdelar och då finns det knappast något mer passande än gräsklipp!  Ur miljösynpunkt så är det flera fördelar med att vi tar tillvara gräsklippet och använder det som gödsel. Får gräsklipp ligga kvar på gräsmattan och förmultna då frigörs dess innehåll av koldioxid som sprids till atmosfären. Dessutom så kommer mycket av gräsklippets innehåll av näring att hamna i åar, sjöar och slutligen havet. De korta grässtrån som blir kvar efter klippningen av gräsmattan kan inte ta vara på all den näring som frigörs alla de gånger som gräset klipps under en säsong. Har man en normalt växande gräsmatta då räcker det med att gräsklippet lämnas kvar 2 – 3 gånger under säsongen för att gräsmattan skall få den näring den behöver. Vid villaområden så är det oftast gott om dräneringsbrunnar som gör att överskottsnäringen hamnar i vattendrag. Men använder vi gräsklippet som gödsel då kan de odlade växterna tillgodogöra sig gräsklippets innehåll av såväl koldioxid som många andra näringsämnen. Har man en normalt kraftigväxande gräsmatta så räcker gräsklippet man får under sommarens klippningar till att gödsla en odling av motsvarande storlek. Men har man använt konstgödsel till odlingarna tidigare då tar det ofta ett till två år innan jorden har fått tillbaka det liv som behövs för att ge god tillväxt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar