onsdag 3 december 2014

Miljövänlig odling
Jag har sysslat med odling av såväl grönsaker som krukväxter, perenner, sommarblommor m.m. i över 70 års tid och gör det fortfarande. Anledningen till att jag känner behov av att skriva om ett miljövänligt odlingssätt, isynnerhet när det gäller husbehovsodling och odling i mindre skala är att marknadskrafterna helt har tagit över såväl när det gäller odlingsråd om vilka näringsämnen som vi skall köpa och vilka jordblandningar som passar de olika växtarterna. Rekommendationer som varken gynnar växterna eller miljön.
Beträffande näring till växterna så passar gräsklipp utmärkt till alla växtarter förutom att det stimulerar livet i jorden, liv som är nödvändigt för en naturlig växtkraft. Dessutom så gynnas miljön på flera sätt när vi använder gräsklipp som näring till de odlade växterna. Får gräsklippet ligga kvar på marken när gräsmattan klipps då frigörs det avklippta gräsets innehåll av näringsämnen med den följden att koldioxid sprids upp i atmosfären och övriga näringsämnen hamnar i vattendrag, sjöar och havet. Använder man den naturliga jorden eller en blandning av grus och sand (kornstorlek 0 – 8 mm.) och gödslar med gräsklipp då finns det ingen anledning att byta jord så som krävs vid odling i köpjord. Ute i naturen sker inget jordbyte för växter trots att de kan bli flera hundra år gamla. Måste jord eller växtplats bytas är det fel på jorden eller den näring man använder. Med gräsklipp som gödsel kan man odla såväl grönsaker som perenna och annuella växter samt buskar och träd utan att behöva tillföra några andra gödselmedel.
När det gäller odling av krukväxter samt vid all odling på friland i växtzoner högre än zon 3 och uppåt då är det lönande att byta ut jord mot grus och sand. Fördelarna med sand i stället för köpjorden vid krukodling är många. Växterna behöver endast planteras om när krukan är för liten och då fyller man bara på mera sand mellan rotklumpen och krukväggen på den nya krukan som bör vara c:a 2 cm större i diameter än den gamla krukan. Jag har växter som är mellan 10 och upp till 33 år gamla utan omplantering. När man använder lagrat gräsklipp som näring behöver den tillföras bara en till tre gånger per år beroende av växtart. Någon gödselvattning av krukväxterna behövs endast de två till tre första månaderna efter att växten är frösådd eller sticklings förökad. Vid odling i sandbädd på marken bör sanddjupet vara minst 15 – 20 cm djupt, gärna djupare. Fördelen med denna odlingsmetod är dels att man får större skörd per ytenhet. Det går till exempel lätt att få en skörd på 25 kilo morötter per kvadratmeter. Vid odling i sand får man tidigare skörd eftersom sanden värms fortare än jord.  Även inom zon 5 kan potatis som sätts den 1 maj vara skördeklar till midsommar om den växer på en solig plats. Övervintring av växter lyckas mycket bättre när de är planterade i sand. Den förbättrade övervintringsförmågan hos ömtåliga växter motsvarar 2 -  3 växtzoner. Dessutom är skötseln av odlingarna enklare vid odling i sand, ogräsrensning är mycket enklare dels genom att rotogräs är lätta att dra upp och dels genom att marktäckning med 10 cm gräsklipp på försommaren hindrar ogräsfrö att gro.
Sammanfattas fördelarna med att ändra på odlingssätt, så blir miljövinsterna avsevärda jämfört med konventionellt odlande, för den enskilde odlaren blir de sammanlagda kostnaderna mycket lägre, I de flesta fall blir skördarna större och arbetet med skötseln av odlingarna blir betydligt lättsammare.
Under de kommande vintermånaderna kommer jag att gå närmare in på hur man på bästa sätt odlar miljövänligt enligt naturens lagar.

1 kommentar:

  1. Väldigt intressant läsning! Hittade en artikel om dig och sandodling och det gjorde mig minst sagt nyfiken! Där stod det att jag kan odla en växt på samma ställe i flera år och ändå slippa sjukdomar, där togs det upp tomater som exempel. Gäller det även kålväxter? Äter väldigt mycket kål och skulle gärna odla det mer och fler sorter, men är livrädd för klumprotsjuka! Skulle gärna fylla minst halva landet med kålväxter, men det passar ju inte sa bra ihop med traditionellt växelbruk.

    SvaraRadera