fredag 14 mars 2014

Odling av jordgubbar på friland.


Många ser nog jordgubbslandet som ett ställe där det växer massor med ogräs som man borde rensa bort minst en gång om året men eftersom tiden aldrig räcker till så blir jordgubbslandet så småningom en plats på tomten som man helst inte vill se, en skamfläck på villatomten. Men nu är det inte ett sådant jordgubbsland som jag tänker beskriva utan det är en jordgubbsodling som både pryder sin plats på gräsmattan samtidigt som skötseln är enkel och eftersom jordgubbsplantorna skall växa i sand istället för i jord eller någonting så olämpligt som den säckjord som saluförs, så blir skötseln av odlingen roligare och resultatet bättre.   
Det finns ju minst 12 olika sorter av denna ”så kallade jord” som påstås vara passande för olika växtarter som t. ex. potatis, rosor, pelargonior m.m. Jag vet inte om det finns jordgubbsjord ännu men säkerligen kommer det även att finnas sådan jord att köpa. Man kan fråga sig varför det nu kan behövas så många olika jordtyper när det förr räckte med en och samma jord. Är det jorden som det är fel på eller den gödsel som används.? Enligt min erfarenhet av dryga 40 års odlande i sand så förefaller det snarast som om det numera är både jorden och gödseln som det är fel på. Anledningen till denna rika förekomst av olika gödsel- och jordtyper grundar sig snarare på handelns behov av att sälja än av att hjälpa villaägare och husbehovsodlare att få ett bra odlingsresultat. Att dessutom miljön påverkas negativt av användningen av dessa produkter förefaller inte ha någon betydelse. Eftersom jag i mera än 30 års tid har odlat jordgubbar i sand och enbart gödslat dem med gräsklipp och under hela denna tid kunnat konstatera att detta odlingssätt har så många fördelar och ger så bra resultat så är det naturligtvis den odlingsmetoden som jag kommer att beskriva här. 
Oavsett var man bor i vårt land så är det en fördel att odla jordgubbar på upphöjda åsar. Även om sanden gör att växtrötterna får ett varmare klimat, i förhållande till när man odlar i jord , så värms naturligtvis sanden i upphöjda åsar snabbare upp av solen så att plantorna får ytterligare en snabbare start på våren och en gynnsammare växtmiljö i förhållande till när plantorna växer på plan mark.  För de som odlar i en växtzon över 3 eller av någon anledning har en ogynnsam växtplats då betyder det mycket för skörderesultatet när man odlar jordgubbar på en upphöjd ås. Har man dessutom en sort som ger skörd i flera månader då betyder det ännu mer för skörderesultatet ju tidigare plantorna kan börja blomma.

Det är enklast att lägga denna jordgubbsodling på en gräsmatta, det ser snyggt ut och vill man ha flera rader då har man färdig gräsmatta mellan raderna. För att utnyttja solvärmen på bästa sätt så bör raderna, om det är möjligt, ligga i riktningen mellan sydost och söder till nordväst och nord. På så sätt fördelas den dagliga solstrålningen mest effektivt. Har man flera rader bör avståndet mellan dem vara så brett att det går lätt att klippa gräset och att lägga på gräsklipp samt klippa revor m.m. Det bör vara 1,5 till 2 m. mellan högsta åsen på varje rad. Jordgubbsraderna bör vara 70 – 80 cm breda i botten av sandåsen. 
Börja med att lägga ut uppvikta tidningar med minst 6 – 10 blad och varje skarv bör gå 10 – 15 cm över den föregående tidningen. Ös på sanden så att djupet i mitten av åsen blir c:a 40 cm och så får sanden slutta utåt så att tidningarna täcks med 3 – 5 cm sand längst ut. Jordgubbsplantorna sätts med 40 cm avstånd i mitten av sandbädden. Eftersom sanden kommer att sjunka något så bör plantorna sättas så djupt att tillväxtpunkten täcks av 2 – 3 cm sand. Är det torvmulls-blandad jord på rötterna bör den sköljas bort innan plantorna sätts. Snarast möjligt efter planteringen så läggs ett 10 cm tjockt lager gräsklipp runt varje planta. 
Efterhand som tillgången på gräsklipp blir rikligare så täcks hela ytan av sandåsen med gräsklipp. Första veckorna vattnas plantorna 2- 3 gånger i veckan och gräsklippet fuktas över hela ytan minst en gång i veckan vid torr väderlek den första månaden. Till dess plantorna har rotat och börjat växa så att blad täcker hela sandåsen upptill så bör man kolla fukten i sanden och vattna vid behov. Överdriven riklig vattning får lätt till följd att näring från gräsklippet rinner bort. Skjuter det ut revor från plantorna, den första sommaren, då bör de klippas av nära moderplantan såvida man inte vill utöka odlingarna. Jordgubbsplantorna får tillräckligt med näring under hela växtsäsongen från 10 cm färskt gräsklipp. Lagrat gräsklipp passar inte att använda för gödsling av jordgubbsplantor. Den fortsatta skötseln av denna typ av jordgubbsodling under de kommande 10 – 15 åren återkommer jag till.

1 kommentar:

  1. Tack för att du delar med dig av dina erfarenheter. Är det någon speciell sort du rekommenderar? Jag hoppas kunna få lite jordgubbar i sommar.

    SvaraRadera